Zavolejte nám

732 758 785

Vyrovnání podlah

Vyrovnání podlah

Vyrovnání podlah

Vyrovnání podlahy je náročné z hlediska provedení, ale i času. Doba potřebná k vyrovnání povrchu se odvíjí dle použité technologie. V případě použití podkladu pomocí betonu zahrnuje několikadenní technologickou přestávku. V tomto případě zbývá provést vyrovnání podlahy a nerovností a zároveň podlahu tepelně a akusticky izolovat pomocí suchého zásypu a podlahových desek. Zde se běžně používá lehké keramické kamenivo. Výhodou je, že podlahy s podsypem lze realizovat při rekonstrukci i novostavbách a zároveň díky velmi lehké objemové hmotnosti můžeme tento způsob vyrovnání podlahy použít i při rekonstrukci podlah ve většině objektů.

Využité moderních technologií

Dnes již existují progresivní stavební hmoty, které mají celou řadu výhod, oproti materiálům, používaným v minulosti. Aktuálně mezi nejlepší materiály pro vyrovnání podlah patří samonivelační polymer cementové štěrky. Tyto štěrky slouží k vyrovnání starých i nových podkladů a mohou tvořit konečnou nášlapnou vrstvu, nebo podklad pod dlažby, plavoucí podlahy, koberce, PVC, ale také pro epoxidy, polyuretany, akryláty apod. Tyto štěrky nejsou vhodné do venkovního prostředí a jako finální vrstvy bez patřičné ochrany do trvale vlhkého prostředí.

Postup vyrovnání podlahy

Po důkladném vyčištění povrchu je nezbytné provést penetraci podkladu. Očištěný podklad se dle savosti opatří penetračním nátěrem pod podlahové štěrky, v případě nesavého povrchu speciálním spojovacím můstkem. Tyto nátěry případně můstek, snižují savost podkladu, zpevňují je a snižují na minimum riziko špatného spojení stěrky s podkladem. Penetrace se provádí rovnoměrně, přímým nátěrem pomocí štětce nebo válečku. Pokud se rozhodneme aplikovat další nátěr, aplikujeme ho vždy po zaschnutí předchozího. Při ideálních podmínkách je doba zaschnutí nátěru 60-120 minut. Pokud je nátěr více koncentrovaný zasychání může trvat až 12 hodin. ¨

Stroje k vyrovnání podlahy

Stěrka zachovává rozlivné a samonivelační vlastnosti přibližně 20 minut. V běžných podmínkách je po delší době již nemožné povrch nadále upravovat rozhrnováním a válečkováním. Poté dochází k nespojení jednotlivých vrstev a, povrch se nesrovná do roviny a nespojí se s podkladem. Doporučujeme proto ručně upravovat plochy do 100 m2, při ruční aplikaci je nutná svižná práce v počtu několika pracovníků. Plochy nad tuto mez se upravují strojně za pomoci vymezovacích bariér, postupně po pruzích.

Jak pracujeme

Jak pracujeme

 • Kalkulace

  Zaměření a kalkulace (zdarma)

 • Příprava

  Příprava a vyrovnaní podkladu

 • Materiál

  Dovoz materiálu

 • Montáž

  Montáž podlahy včetně montáže komponentů

 • Úklid

  Úklid a předání